DESCUBRIMOS O QUIXOTE

Para conmemorar o cuarto centenario da morte de Cervantes estamos a facera actividade: “Descubrimos o Quixote”, organizada por Raioteca. Temos que respostar unhas preguntas relacionadas coa obra de "O Quixote", e tamén de dúas aventuras: “Muiños de vento” e “Os rabaños”. As respostas atoparémolas na información contida nuns códigos QR. O traballo será en grupo e cada grupo disporá dunha tablet e tres cuadernillos que conteñen as preguntas. Xa fixemos dúas sesións e gústanos moitísimo!!!!